Фелдшер – задължения

Фелдшер е специалист с полувисше (по-рано) или висше професионално (днес) медицинско образование. Наименованието произлиза от 14 век в Швейцария и се употребява за помощника на военния лекар.

В днешно време целта му е да бъде първи помощник и заместник на лекарите във всички направления на медицинската помощ, което налага непрекъснати опити за подобрение на образователните програми и квалификацията на кадрите.

Фелдшерите могат да практикуват в различни структури на здравната система,– спешна и първична медицинска помощ, в линейката, в здравни центрове на големи организации, на кораби, училищно здравеопазване, специализирана извънболнична медицинска грижа и много често като акушери по селата.

Най-полезни са в първичната спешна помощ

Спешните медицински повиквания обикновено включват заболявания като сърдечни пристъпи, тежки алергични реакции, раждане и раждане с усложнения. Парамедиците могат да прилагат голямо разнообразие от лекарства, за да успокоят симптомите на пациента, докато не пристигнат в болницата.

 

Най-често им се налага да извършват следните манипулации:

 • Извършвайте сърдечна подкрепа за жертви на сърдечен удар
 • Извършвайте спешни респираторни процедури за хора с блокирани дихателни пътища
 • Прилагане на интравенозни течности
 • Правят превръзки
 • Стабилизира наранявания на главата и шията
 • Стабилизират счупени кости
 • Възстановете жертвите на удавяне
 • Прилагат широк набор от лекарства

 

Основни задължения на фелдшера в лечебното заведение:

 • Събира медицинска информация за пациента, включително досегашно здравословно състояние и резултати от медицински прегледи.
 • Консултира пациенти за нормално израстване и развитие на малки деца и здравна подкрепа.
 • Провежда терапевтични процедури като инжектиране, имунизации, зашиване на рани и помощ при лекуването им и оказване на здравна помощ при инфекции.
 • Разяснява резултати от диагностични тестове при възникнали отклонения от нормалното здравословно състояние.
 • Разчита рентгенови снимки, електрокардиограми и лабораторни тестове.
 • Насърчава и следи възстановителния процес и асистира при оказване на по-нататъшна медицинска помощ.

Професията фелдшер е уникална и специфична. В България се практикува от 130 години и е много добре възприета от хората. Фелдшерите са сърцати и достойни хора, които преди всичко работят, за да в полза на другите.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *