Учредителната декларация на политическа партия „Развитие“

На 07 Април 2022г. беше публикувана учредителната декларация на политическа партия „Развитие“ във вестник Труд.

Новата политическа формация дава заявка за предприемане на спешни действия в посока осигуряване политическа стабилност в международните отношения, продоволствената осигуреност на нацията, въвеждане на ефективни мерки за МСП, иновации, развитие и растеж на икономиката, стъпвайки на принципа „Ние сме“, а не „Аз съм“. Интересен е факта, че тези принципи, цели и постулати се появиха в учредителната декларация на политическа партия „Български възход“ на 05 Май 2022г. на проведеният инициативен комитет. Видно е взаимстването на текстове и фрази от учредителната декларация на ПП „Развитие“.

За съжаление, декларацията на ПП „Български възход“ представлява съкратено копие на декларацията на политическа партия „Развитие“.

You May Also Like