Службите по Трудова медицина

Службите по Трудова медицина имат за цел да помогнат работодателите в България да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Службите работят в няколко направления

Те изготвят подробна оценка на риска на работните места, съгласно изискванията на Наредба №3 и организират задължителните профилактични медицински прегледи.

Дейността на Службата по трудова медицина включва още изготвяне на пълен пакет от документация по охрана на труда, провеждане на различни обучения на групите/комитетите по условия на труд и измерване факторите на работна среда и параметрите на безопасност в дадените условия на работа.

Службите по трудова медицина изготвят вътрешнофирмените документи, формиращи политиката по безопасност и здраве; дават компетентни консултации по всички въпроси и казуси, свързани със здравето, включително превенция на здравето; провеждат обучения по адаптация на работните места на нуждаещите се от специална закрила работещи.

Задължения на СТМ

  • Изготвяне оценка на риска.
  • Измерване факторите на работната среда.
  • Разработване на всички необходими документи за изрядността на фирмите пред контролните органи.

Екипите на трудова медицина имат специализиран висококвалифициран персонал, който предоставя консултации на работодатели относно връзката между здравето и работата.

Целта на службите е да се предотврати лошото здравословно състояние на труда в предприятията.

Като екипите съветват работодателите за потенциалните рискове за здравето на работното място и откриването на професионални заболявания на ранен етап и лошо здравословно състояние на работното място.

Службата по трудова медицина предоставя всеобхватни и компетентни съвети и подкрепа както на мениджърите, така и на отделните хора, за това, как работата и работната среда могат да повлияят на здравето на служителите и как здравето на служителите може да повлияе на способността им да изпълняват добре ролята си.

  • Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето
  • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им
  • Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментари.