Службите по Трудова медицина

Службите по Трудова медицина имат за цел да помогнат работодателите в България да осигурят здравословни и безопасни условия на труд за своите служители.

Службите работят в няколко направления

Те изготвят подробна оценка на риска на работните места, съгласно изискванията на Наредба №3 и организират задължителните профилактични медицински прегледи.

Дейността на Службата по трудова медицина включва още изготвяне на пълен пакет от документация по охрана на труда, провеждане на различни обучения на групите/комитетите по условия на труд и измерване факторите на работна среда и параметрите на безопасност в дадените условия на работа.

Службите по трудова медицина изготвят вътрешнофирмените документи, формиращи политиката по безопасност и здраве; дават компетентни консултации по всички въпроси и казуси, свързани със здравето, включително превенция на здравето; провеждат обучения по адаптация на работните места на нуждаещите се от специална закрила работещи.

Задължения на СТМ

  • Изготвяне оценка на риска.
  • Измерване факторите на работната среда.
  • Разработване на всички необходими документи за изрядността на фирмите пред контролните органи.

Екипите на трудова медицина имат специализиран висококвалифициран персонал, който предоставя консултации на работодатели относно връзката между здравето и работата.

Целта на службите е да се предотврати лошото здравословно състояние на труда в предприятията.

Като екипите съветват работодателите за потенциалните рискове за здравето на работното място и откриването на професионални заболявания на ранен етап и лошо здравословно състояние на работното място.

Службата по трудова медицина предоставя всеобхватни и компетентни съвети и подкрепа както на мениджърите, така и на отделните хора, за това, как работата и работната среда могат да повлияят на здравето на служителите и как здравето на служителите може да повлияе на способността им да изпълняват добре ролята си.

  • Анализиране и оценяване на работната среда, трудовия процес и влиянието им върху здравето
  • Наблюдение, анализ и оценка на здравното състояние на работещите във връзка с условията на труд и мерки за укрепване и опазване на здравето им
  • Консултации за прилагане на превантивни подходи за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *