Свойства и качества на огнезащитните бои

Набъбващите свойства и качества на огнезащитните бои са способността да набъбват, разширявайки се десетки – до 70 пъти в обем, при силно нагряване, образувайки огнеупорен, топлоизолационен коксов слой в процеса на активно термично разлагане, който надеждно защитава повърхността на конструкции от метал, дърво от открит огън, висока температура; както и от контакт с О2, което предотвратява процеса на изгаряне на органични вещества.

Сертификат за съответствие

Такъв официален документ, често наричан сертификат за пожарна безопасност, е задължителен придружител на всяка партида за доставка. Включително и закупуване на огнезащитни бои и лакове; удостоверяващ, че е качествен продукт, отговарящ на изискванията на стандартите за пожарна безопасност.

Сертифициране на огнезащитна боя се изисква както за местно серийно производство, така и за партиди от вносни огнезащитни покрития. Няма смисъл да придобивате, да прилагате огнезащитни бои без PB сертификат.

Предимства и качества на огнезащитните бои

Периодът на използване на такива специални бои и лакове у нас е повече от три десетилетия, следователно въз основа на натрупания опит могат да се направят разумни заключения за предимствата на използването им по време на строителство, реконструкция на сгради с метални, дървени конструкции , довършителни елементи:

Това са ,ефективни, безопасни, често универсални готови за употреба продукти, доставяни на клиентите в различни удобни опаковки и контейнери.

Няколко възможни метода на приложение – от ръчно с четки до станции за безвъздушно пръскане. Това Ви позволява бързо да покриете големи площи от повърхността на строителни конструкции и да работите на труднодостъпни места, в тесни условия; от елементи със сложна форма, конфигурация.

Покритието с огнезащитни бои е тънкослойно, поради което не оказва значително натоварване върху носещите конструкции на защитените обекти.

Огнезащитните покрития са безопасни за хората не само при нормални условия, но и в процеса на образуване на огнеупорен слой, без да отделят токсични вещества.

Малката консумация на материал не води до значително увеличение на разходите за противопожарни работи по време на строителството.

Не бива да забравяме и за декоративните свойства на огнезащитните бои. Тяхното използване може да помогне за осигуряване на пожарна безопасност на съоръжения. Това включваобществени места, но и да ги украси.

 

You May Also Like