Забележителностите на Природния парк Сините камъни

Забележителностите на Природния парк Сините камъни, Сливен

Паркът изобилства от потоци, водопади, пещери, причудливи скали и просторни поляни с красиви цветя и горски животни. Името му идва от големия масив със сиво-син до виолетов цвят скали, които са най-голямото находище от този вид на Балкански полуостров. Намира се в Сливенската планина, на юг от областния център на Сливен. В природния парк живеят десетки защитени растителни и животински видове. Сред най-интересните са урумово лале, нежен лопен и персийски крайспорник. В бистрите води на планината живее видрата, а наоколо с присъщата им грациозност се разхождат сърни и благородни елени. Ако искате да се насладите на истински екотуризъм, това е мястото!

В пределите на Природния парк „Сините камъни“ може да се открие изключително биоразнообразие. Растителните видове са над 1000, от които 44 са включени в Червената книга на България, като 37 са редки и 7 – застрашени от изчезване.

Фауна

Фауната в парка също е много разнообразна. Тук се срещат 3/4 видове от пеперудите в България. От представителите на бръмбарите в парка могат да се видят еленовият рогач, алпийската розалия, златистия гъсеничар и др.

Гръбначната фауна е с над 240 вида, като 191 са защитени от Закона за биологичното разнообразие, а в Червената книга на България са включени 45 вида. От тях 32 вида са застрашени от изчезване: шаран, смок мишкар, видра , бухал, кръстат орел, сокол скитник, малък ястреб и др. С най-голямо природозащитно значение са грабливите дневни и нощни птици – египетски лешояд, скален орел, белоопашат мишелов, бухал и др.

Проучванията върху най-старата история по неоспорим начин доказват, че на територията на парка е имало заселници още през новокаменната епоха. В пещерата „Змееви дупки“ са открити каменна брадва силно фрагментирана, но характерна керамика от V – ІІІ век пр.н.е., каменни калъпи за отливане на бронзови брадви, оръжия, украшения, оброчни плочки. На десетки места по Сините камъни могат да се видят руини от стари крепости, манастири, аязми, древни пътища.

В парка се предлагат туристически маршрути и програми, водачество на групи, организиране за децата на забавни и предизвикателни игри на открито, състезания, пленери, изучаване на флората и фауната, геоморфоложката структура. В Информационно Посетителският Център на парка могат да се закупят разнообразни информационно-рекламни материали.

Сините камъни“ е включен в списъка на националните обекти за туристи. На територията на парка е забранено ловуването и преследването на животни, унищожаването на птичи гнезда, събирането на яйца.

Природният парк „Сини камъни“ се намира в планината, близо до Сливен.

Лифтът към тези планини се издига коло 20 минути – при слънчево време можете да се насладите на прекрасни гледки и да разберете защо паркът се нарича така, въпреки че през август месец паркът може по-скоро да се нарече „Зелени камъни“. След изкачването, буквално след 300 метра се появява малък ступор – има асфалтов път, водещ към местните села – Карандила и др.

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *