Предимства и недостатъци на каменната вата – част 2

Дълги срокове на експлоатация на звукоизолация.

Каменната вата. Екологична безопасност. Лесна инсталационна работа. Недостатъците също са налице, но те са много по-малко от предимствата, това са:

  • Сравнително висока цена.

По време на монтажа има прах, който влияе неблагоприятно на човешкото здраве.

При извършване на монтажни работи е необходимо да се уплътнят фугите между отделните листове (ленти) изолация.

  • Монтажни работи

При монтажа на каменна вата много зависи от правилния избор на вида на използвания материал (мек, средна твърдост, твърд) и неговата пригодност за мястото на приложение.

При монтаж, поставяне на каменната вата:

При изолация на покрив със значителен наклон е необходимо използването на каменна вата с дебелина минимум 150 mm и плътност 40 kg/m3.

При изграждането на вътрешни прегради плътността на изолацията трябва да бъде най-малко 50 kg / m3, което ще осигури както топлоизолация, така и звукоизолация в необходимите параметри.

При монтаж на вентилируема фасада или изолация на външна стена е необходимо да се използват плоскости с дебелина минимум 100 mm и плътност минимум 80 kg/m3.

При използване на каменна вата при монтаж на вентилируема фасада е по-добре да се използват два вида изолация, подредени една върху друга. В същото време хлабав, с по-ниска плътност, приляга към повърхността на стената, а по-плътен – отвън.

Монтажът на каменна вата се извършва в следната последователност:

  1. Парна бариера или хидроизолация (под) се монтира върху повърхността, която трябва да се изолира (стена, под).
  2. Монтира се рамка, във вътрешното пространство на която ще бъде положен нагревател.
  3. Рамката може да бъде направена от дървен материал (бар) или галванизиран перфориран профил.
  4. Пирони, разширителни анкери се използват за закрепване на рамката към изолираната повърхност.
  5. Стъпката на водачите на рамката съответства на ширината на изолацията.

Базалтовата вата се полага в рамката, като се използват специални лепилни състави (течни, сухи смеси или напълнени с газ), нанесени върху изолираната повърхност или изолацията.

You May Also Like