Правилно подбиране на персонал – продължение

Правилно подбиране на персонал. Очаквания за заплащане при подбирането на персонал: доколко кандидатът оценява себе си, колко цени времето и знанията си.

Постижения и резултати: При подбирането на персонал е важно е да се прецени, доколко кандидатът споделя ползите, донесени от компанията и личното израстване.

Ето кое е също важно, когато правите подбор на персонал:

Допълнително образование: има ли желание за развитие или се възприема като допълнителна тежест?

Хобита: за активни позиции са желателни активни дейности в свободното време. А за позиции, които изискват внимание и концентрация, са подходящи хобита, които изискват специално постоянство. За мениджърите комбинацията от различни видове хобита е задължителна.

  1. Телефонно обаждане, интервю

В основата на всяко телефонно интервю стои сценарий – очакваният сценарий на вашия разговор с кандидата. Помага да структурирате разговора по най-ефективния начин: разберете необходимата информация за кандидата и последователно говорете за свободното място.

Много хора не обръщат достатъчно внимание на този етап, но той е много важен. В крайна сметка именно на този етап от подбора на персонала служителят получава първото си впечатление за компанията. И ако наемателят на този етап се държи неадекватно, не е учтив, предоставя твърде малко информация или безполезна информация, тогава ценният служител може да създаде негативно впечатление за компанията, в резултат на което да откаже предложението.

  1. Оценка на кандидата при подбиране на персонал

Има няколко метода за оценка на кандидатите по различни начини:

Биографично интервю. Базира се на предишния опит и стил на работа на кандидата. С други думи, поведението на човек в миналото може да предскаже поведението му в бъдеще. Помолете кандидата да даде различни примери от реалния живот, за да направи оценката. А за кандидата това е възможност да се докаже.

Ситуационно (case-) интервю при подбор на персонал. Базира се на моделиране на различни ситуации и молба към кандидата да ги разреши. Кандидатът трябва да опише своите действия и поведение за решаване на проблема.

You May Also Like