От какво се прави каменната вата?

Ръководство за производство на каменна вата.

Каменната вата или минералната вата е универсален, високоефективен изолационен материал. Неговата отличителна характеристика е, че е уникално способен едновременно да осигурява топлинна, акустична и противопожарна защита. Когато е подходящо определен, той може да генерира значителни икономии на енергия. Каменната вата може да се използва за редица приложения, включително скатни и плоски покриви, подови настилки и външни и вътрешни стени. Каменната вата е водоустойчива, паропропусклива, издръжлива, рециклируема, устойчива на химикали и микроорганизми и не засилва развитието на бактерии и плесени.

От какво се прави каменната вата?

Каменната вата е изолация с насипен пълнеж на основата на влакна. Прилича на вълна, но е по-твърда, по-плътна и по-влакнеста. Има два основни вида каменна изолация. Първият идва от естествени каменни влакна като разтопен базалт или диабаз. Този тип каменна вата се добива от вулканична скала. Тази скала се разтопява, обработва и след това се изпридава на „вълна“ и се свързва заедно с различни смоли и масла.

Вторият е направен от предене на шлака. Шлаката е страничен продукт в резултат на производството на стомана. Производителите могат също да го направят от естествена скала или комбинация от разтопена шлака, естествена скала и дори стъкло. И двата вида каменна вата обикновено се продават на вата и като насипен пълнеж. Обикновено минералната или каменната изолация съдържа до 90% рециклирано съдържание.

Процес на производство на каменна вата

Суровините, използвани за производството на каменна вата, включват вулканични камъни като диабаз, доломит и базалт, както и брикети и цимент. Основните химични съединения в състава на тези материали са оксиди на силиций, алуминий, калций, магнезий и желязо.

 

  1. Производственият процес на каменната вата започва с поставяне на суровините във вагранка, където се топят при температура над 1400°C. Коксът се използва като гориво по време на този процес на топене. Освен това се добавя масло за изгаряне на димни газове
  2. След това разтопената маса се довежда до колелата на центрофуга, където се разплита на влакна. Центрофужните колела раздробяват масата на капки, докато въздухът се издухва, за да разтегне капките във влакна. Тъй като масата се превръща в мъгла от прежда, влакната се издухват в събирателна камера.
  3. След това първичният филц достига до система за утаяване на вълна – така наречената система на махало, която позволява постигане на отлични изолационни характеристики чрез осигуряване на равномерно разпределение на влакната и високо ниво на тяхното преплитане, като по този начин осигурява повече пространство за „задържане на въздух“, което е едно от най-важните условия за функциониране на изолационния материал
  4. В поликондензационната камера се извършва процесът на поликондензация или фиксиране на свързващото вещество, което заедно със свързването на влакна осигурява технически характеристики на продукта. Процесът се провежда при 270°C с изпаряване на водата и фиксиране на свързващото вещество, добавено във фазата на разплитане на масата. Всички димни газове се изгарят и пречистват, като по този начин се затваря кръгът на отделяне на димни газове.
  5. Камерният процес е последван от нарязване на крайните продукти до необходимите размери, тяхното подреждане и опаковане.

You May Also Like