Основни принципи за изготвяне на стратегия за подбор на персонал – част 3

Основни принципи за изготвяне на стратегия за подбор на персонал.

Има разновидност на редовния хедхънтинг като подбор на персонал  – агресивен хедхънтинг. Пример за това е ситуация, в която специалист по подбор на персонал се опитва да привлече висококвалифициран специалист от конкурентна компания. Изпълнението на възложената задача често включва не съвсем правилни модели на поведение: намеса в бизнес процесите на конкурентите, изучаване на личната информация на кандидата, за да се увеличат шансовете за удряне на „болните точки“ на специалиста.

„Априори имам негативно отношение към всякакъв вид агресия“, споделя Дария Кизер, директор на ИТ компанията ASP Electronic Services, бивш HRBP, кариерен консултант. — Headhunting винаги има, независимо от пазарната ситуация, има специалисти, които постоянно използват такива методи на подбор на песонал. Но според мен предложението трябва да бъде направено по природосъобразен начин. Понякога в неформална обстановка, на специализирани събития или конференции.“

Скрининг

Отсяването е първоначален подбор, на кандидати за позиция, базиран на характеристиките, посочени в текста на вакантната позиция. Вземат се предвид следните позиции: трудов стаж, сфера на дейност, квалификации, умения и способности. Рекрутерът или привличащият не обръща внимание на личните качества на кандидатите.

Този метод се използва главно за набиране на младши персонал: например касиери, тайни купувачи, баристи.

Предварителна подготовка за подбор на персонал

Привличане на студенти и висшисти на работа или стажове. Тази техника на подбор на персонал позволява на компанията да развива специалисти „за себе си“.

Дария Кизер отбелязва, че те си сътрудничат с 1C постоянно като част от проекта 1C Career Days.

„Всяка година, като част от този проект, разказваме на студентите за работата с нас и ги каним на практика. Няма възможности за стаж за всички. Също така провеждаме интервюта и търсим допирни точки със студентите. Както искаш. така че ученикът да не седи само в гащите с нас, а да научи нещо. От лична практика: работа със студенти като част от дните на кариерата, намерихме счетоводител на щат за първична документация. Следователно това е един от най-атрактивните начини за подбор на персонал. Ако, разбира се, сте готови да преподавате и имате менторска програма за това“, коментира експертът.

You May Also Like