Контейнери претоварване с кран ULS IV

Контейнери претоварване с кран ULS IV, полезна информация от експертите на – konteineri.net

Контейнери претоварване

Кранът ULS IV работи по следния начин. След заставане срещу ГТК се завъртат съответните две конзоли 5 (левите или десните) и се спускат опорите 6. Тогава мостът 7 се премества над ГТК, 4 се спуска и спредерът 8 го хваща чрез съответните контрафитинги и го повдига. Максималният вертикален ход на 4 и спредера 8 е 1550 mm. След това се завъртат двете срещуположни конзоли 5, спускат се техните опори 6 и мостът 7 се предвижва по тях, и спуска ГТК върху другото ТС или върху рампа. Продължителността на цикъла е 3-4 min.

В складовите бази, а също така в по-малките гари, индус грнални жп клонове и пристанища се използват пневмоколесни козлови кранове. Те имат голяма маневреност вследствие на това, че ходовите им колелата се завъртат на 90°. А кранът се придвижва напред, назад и странично. Задвижването им е напълно хидрофицирано, като източникът на енергия е двигател с вътрешно горене. Товароподемността им е 200 ÷ 300 kN, отворът от 6,5÷15m, височината на повдигане от 5 ÷ 10 mq собствена маса 15 ÷ 40 t. Работните скорсти се регулират безстененно в границите: повдигане на товара от 0 до 35 m/min, на количката от 0 до 25 m/min на крана от 0 до 125 m/min. Продължителността на работният цикъл е от 5-8 min.

Устройство

Състоят се от два моста 1, четири опори З, свързани с греди 7, на едната от които е разположен ДВГ 5 и кабина за уп­равление 4. Пневмоколелата 6 са единични или сдвоени. По всеки мост се движи по един товароподемник 2, към който се закрепва ТХП 8. Товароподемниците, при манипулиране на други товари, могат да работят и независимо един от друг. Основните им недостатъци са: голямо натоварване на терена, достигащо 180÷ 200 kN от колело; значително разлюляване на товара от инерционните и ветровите сили; сравнително малки работни скорости, поради което премест­ванията на крана за цикъл не трябва да надвишават 5÷ 15  m.

Още много и много интересна и полезна информация, може да намерите в нашата категория ПОЛЕЗНО

You May Also Like