Как се прави план за управление на строителните отпадъци

Как се прави план за управление на строителни отпадъци

Управление на строителни отпадъци е ключов фокус за компаниите, които планират нови офиси, тъй като се стремят да изградят здравословни сгради, които са от полза за техните обитатели. Инструменти като блокчейн технология и софтуер за информационно моделиране на сгради (BIM) позволяват на компаниите да наблюдават веригите за доставки и да правят планове за възстановяване и рециклиране на активи, които са към края на своя полезен живот.

Управлението на отпадъците включва не само инсталиране на ефективни съоръжения за третиране на отпадъци и дестинации за рециклиране, но и наблюдение на строителните отпадъци по време на строителния процес. Калифорния, дом на повече сметища от всеки друг щат, използва цялостна стратегия, наречена CalRecycle, за да подпомогне усилията си да води нацията в оползотворяването на отпадъците и създаването на работни места, свързани с рециклирането.

Устойчивите инициативи насърчават нови употреби на рециклируеми материали в строителството. В крайна сметка намаляването, повторната употреба и рециклирането не са просто забавни дейности за децата, които насърчават рециклирането. Намалените материални отпадъци, проектите за адаптивна повторна употреба и рециклираните строителни материали са мощни съюзници в постигането на дългосрочната цел за строителство без отпадъци.

  1. Не започвайте от нулата

Адаптивната повторна употреба е процъфтяваща тенденция в строителната индустрия, която трансформира конструкции, които вече не се използват, в нещо ново. От гледна точка на сградата, адаптивното повторно използване може да бъде рентабилен вариант, тъй като не е необходимо разработването на нова строителна площадка. От гледна точка на рециклирането проектите за адаптивна повторна употреба минимизират разрушаването и следователно допринасят за по-малко отпадъци в сравнение с други проекти.

  1. Използвайте рециклирани (и рециклируеми) материали

Повечето строителни проекти вече масово използват рециклирани материали, дори случайно. Стоманата, един от най-разпространените строителни материали в света. Направена е от 93% рециклиран стоманен скрап, докато асфалтобетонът вече е почти 100% рециклируем. „Банки за материали“, които съхраняват рециклирани строителни материали за по-късна употреба, правят достъпа до устойчиви доставки още по-лесен.

  1. Намалете напълно доставките

BIM позволява на дизайнерите да създадат виртуален модел на сграда. Който действа като цифров запис на материалите до броя на използваните дръжки на вратите и начина, по който са инсталирани. Тази информация помага да се планира как да се спасяват материали, когато полезният им живот приключи. Както и да се прогнозират точните количества, необходими за елиминиране на излишните отпадъци от доставките.

Чисто бъдеще с намалени строителни отпадъци

Строителните отпадъци няма да бъдат лесна задача за почистване. За съжаление, отпадъците, които могат да бъдат избегнати, често се причиняват от неточни оценки в поръчките. Или неправилни разфасовки на материали, които водят до неизползваеми отпадъци. Отпадъците от разрушаване представляват почти 95% от C&D отпадъците, голяма част от които са неизбежни, като се имат предвид разрушителните методи за разрушаване като експлозиви.

Въпреки че строителната индустрия допринася за една четвърт от годишното генериране на отпадъци в страната, индустрията вече върши невероятна работа за възстановяване на строителни материали. Чрез използването на рециклирани материали и интелигентни системи за управление на активи. И чрез избягване на проекти за разрушаване чрез адаптивна повторна употреба строителните компании проправят пътя към бъдеще с нулеви отпадъци.

You May Also Like