Как в действителност работи дистанционното отчитане на водомерите?

Като начало трябва да свържете измервателните уреди към контролера и да конфигурирате дистанционното отчитане:

  • Свържете свързаните броячи с каналите на инструмента.
  • Конфигурирайте настройките за достъп до вашата Wi-Fi мрежа. Контролерът ще предава данни през тази мрежа.
  • Конфигурирайте допълнителни параметри, ако е необходимо. Например активирайте алгоритъм за откриване на скрити течове на вода.

Начин за намаляване трудоемкостта

Има начин за значително намаляване на трудоемкостта и разходите за събиране и обработка на данни, за решаване на проблема с достъпа до съоръжението, наблюдение на правилната работа на измервателните уреди и др. Чрез инсталиране на система за дистанционно отчитане на водомери и топломери, разработена21 от ZENNER въз основа на Wi-Fi безжична технология. Данните се събират едновременно от всички устройства на институцията и се предават в Интернет. Освен това потребителят получава от всяко устройство не 1 отчитане, а набор от данни за определен период (ежедневно, почасово и т.н.). Това позволява да се наблюдава динамичното потребление на вода и топлина. Еднократното четене от всички устройства в сградата ви позволява да контролирате разликата между обикновените домашни и апартаментни устройства. Да идентифицирате незаконни вложки и течове.

Обхват на приложение на дистанционното отчитане на водомерите.

Системата работи успешно на европейския пазар и постепенно започва да се въвежда в България в ново строителство. В предприятия, в отдалечени обекти. В съществуващия жилищен фонд системата е популярна сред ефективни компании за управление, както и в отделни HOA, жилищни кооперации и др. Потребителите на системата могат да бъдат както крайни потребители на енергийни ресурси. (асоциации на собственици на жилища, управляващи компании, администрации на вилни селища, градинарство, промишлени предприятия). Така и доставчици на вода, топлина и др.

Системата

Тази система за отчитане и изпращане на данни за разходите и контрола на енергийните носители в съоръжението позволява полагане на основите за оперативното управление на използването на енергийните носители от потребителите. Навременното откриване и отстраняване на техните загуби. Въвеждането на такава система определя реална възможност за преминаване към по-високо качество на правните отношения между доставчика и потребителя.

Като се вземе предвид дългогодишният опит на успешната европейска практика, може да се прецени надеждността и качеството на този продукт, целесъобразността на системата при нейното въвеждане на руския пазар. Тази система е в състояние да предупреждава предварително за аварии при отопление, вода, магистрали, да наблюдава течове и да предотвратява фалшификации. Използвайки такива системи, ние помагаме да се изпълнят изискванията на Федерален закон  по отношение на спестяването на енергийните ресурси на страната. В същото време потребителските спестявания са около 20% годишно.

You May Also Like