Здравно застраховане по света

Здравно застраховане по света. При кандидатстване за виза D за престой в България за период от 6 месеца или 1 година. Tрябва да имате медицинска здравна застраховка, валидна съответно за 6 месеца или 1 година.

Ако решите да кандидатствате за дългосрочен престой в страната, ще трябва да имате едногодишна медицинска застраховка.

Здравно застраховане по света

Какво трябва да знаете за здравното осигуряване и имиграционния статут? Има много информация за какъв вид здравно застраховане (понякога наричано „здравно осигуряване“ или „покритие“). Mоже да отговаряте на условията в зависимост от вашия имиграционен статус. Тази страница има за цел да ви предостави основна информация, така че да можете да вземете информирано решение относно вашето здравно осигуряване.

Тъй като това може да е трудно, ако имате въпроси или притеснения, можете да се свържете с Дружеството за правна помощ. Друга организация за правни услуги или обучен асистент, за да научите за възможностите за покритие. Не трябва да приемате, че дори и да не сте гражданин или притежател на зелена карта (законно постоянно пребиваващ), не отговаряте на условията за здравно осигуряване.

В Ню Йорк, независимо от вашия имиграционен статут и платежоспособността ви. Имате право на болнично лечение в случай на спешна медицинска помощ. Има и много начини за достъп до достъпни здравни грижи в Ню Йорк.

Какви видове безплатно здравно застраховане или нискотарифно покритие се предлагат в щата Ню Йорк?

Безплатна или евтина здравна застраховка е достъпна за лица и семейства в щата Ню Йорк, които отговарят на изискванията за доходи и други изисквания. Опциите за покритие включват: Medicaid, Child Health Plus, Essential Plan, NYC Care и частна застраховка с финансова помощ.

Имиграционен ви статут ще остане ли личен, когато кандидатствам за здравна застраховка?

Вашият имиграционен статут ще се пази в тайна, когато кандидатствате за обществено здравно осигуряване. Информацията за Вашия имиграционен статус се използва само за определяне на допустимостта ви за държавни помощи и не се използва за имиграционен контрол. Това означава, че вашият имиграционен статут не се докладва на Имиграционните и митнически служби на САЩ (ICE) или Службите за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS).

You May Also Like