За какво помага куркуминът?

За какво помага куркуминът? Куркуминът като антиоксидант. Антиоксидантните и противовъзпалителните свойства са двата основни механизма, които обясняват по-голямата част от ефектите на куркумина върху различните състояния, обсъдени в този преглед. Доказано е, че куркуминът подобрява системните маркери на оксидативния стрес. Има доказателства, че може да увеличи серумната активност на антиоксиданти като супероксид дисмутаза (SOD).

За какво помага куркуминът?

Неотдавнашен систематичен преглед и мета-анализ на рандомизирани контролни данни, свързани с ефикасността на добавките с пречистени куркуминоиди върху параметрите на оксидативния стрес – показват значителен ефект от добавянето на куркуминоиди върху всички изследвани параметри на оксидативния стрес, включително плазмените активности на SOD и каталаза, както и като серумни концентрации на глутатион пероксидаза (GSH) и липидни пероксиди. В допълнение, куркуминът е липофилно съединение, което го прави ефективен чистач на пероксилни радикали, следователно, подобно на витамин Е, куркуминът също се счита за антиоксидант, прекъсващ веригата.

Куркуминът като противовъзпалително средство

Оксидативният стрес е замесен в много хронични заболявания и неговите патологични процеси са тясно свързани с тези на възпалението, тъй като едно може лесно да бъде предизвикано от друго. Доказано е, че куркуминът блокира NF-κB активирането, повишено от няколко различни възпалителни стимула. Освен това е доказано, че куркуминът потиска възпалението чрез много различни механизми извън обхвата на този преглед. Като по този начин подкрепя неговия механизъм на действие като потенциално противовъзпалително средство.

Метаболитен синдром

Идеята, че куркуминът може да смекчи системното възпаление, има последици извън артрита, тъй като системното възпаление е свързано с много състояния, засягащи много системи. Едно такова състояние е метаболитен синдром (MetS), който включва инсулинова резистентност, хипергликемия, хипертония. Нисък липопротеинов холестерол с висока плътност (HDL-C), повишен липопротеинов холестерол с ниска плътност (LDL-C), повишени нива на триглицериди и затлъстяване, особено висцерално затлъстяване. Доказано е, че куркуминът отслабва няколко аспекта на MetS чрез подобряване на инсулиновата чувствителност. Потискане на адипогенезата и намаляване на повишеното кръвно налягане, възпалението и оксидативния стрес. Освен това има доказателства, че куркуминоидите модулират експресията на гени и активността на ензимите. Участващи в метаболизма на липопротеините, което води до намаляване на плазмените триглицериди и холестерол и повишава концентрацията на HDL-C.

Изводи за куркумин

Куркуминът получи световно внимание заради многобройните си ползи за здравето, които изглежда действат предимно чрез неговите антиоксидантни и противовъзпалителни механизми. Тези ползи се постигат най-добре, когато куркуминът се комбинира с агенти като пиперин, които значително увеличават неговата бионаличност. Изследванията показват, че куркуминът може да помогне при управлението на оксидативни и възпалителни състояния, метаболитен синдром, артрит, тревожност и хиперлипидемия. Може също така да помогне при управлението на предизвиканото от упражнения възпаление и мускулна болка, като по този начин подобрява възстановяването и последващото представяне при активни хора. В допълнение, относително ниска доза може да осигури ползи за здравето на хора, които нямат диагностицирани здравословни проблеми

You May Also Like