Етапи на почистването на септичната яма – продължение

Последната точка от почистване на септичната яма е изпразването на филтъра:

 • Отстранете капака, който затваря компресора на септичната яма;
 • Развийте елементите;
 • Внимателно издухайте праха и избършете мръсотията;
 • Имайте предвид, че отделението с компресора в този модел се развива лесно.

Съвет: на интервали от 1 път на 3-5 години не забравяйте да смените мембраните в компресора на септичната яма . С течение на времето те се износват, аерацията се влошава и работата на септичната яма намалява. Износването се проследява чрез наблюдение на количеството аерация в камерата.

Обща инструкция за почистване на септичните ями

 • Капакът се отстранява;
 • Отделението с компресора е изключено;
 • Прекарайте изпомпване на отлагания от тиня;
 • Ерлифтът се отделя от устройството и се измива обилно;
 • Ако е възможно, отстранете мастните натрупвания по стените на конструкцията.
Компресорът се почиства отделно:
 • Капакът се отстранява от него;
 • филтрите, отговорни за дестилацията на въздуха, са изключени;
 • всички елементи са старателно почистени от натрупвания на прах;
 • Всичко се връща обратно.

Горните точки се отнасят за повечето модели шахти. Но в някои случаи има структурни особености. Ярък пример, даден по-горе, е TOPAS с несменяеми компресори.

Препоръки за почистване на септичните ями

Спазвайки правилата за почистване на септични ями, Вие гарантирате на системата експлоатационен живот, който ще надхвърли десетилетия продължителност на употреба.

Как да почистите септичните ями, които са образували тиня

Автономната канализационна система се състои от един или повече резервоари. В първия случай работи на принципа на остаряла помийна яма – събира човешки отпадъци. Този дизайн се нуждае от периодично почистване, което се извършва с помощта на канализационно оборудване. Подходящ за домакинства, предназначени за сезонно обитаване.

Вторият вариант е многокамерна система, в която първото отделение е предназначено за събиране на канализация. За известно време отпадъчните води се утаяват – течността остава отгоре, твърдите фракции се утаяват на дъното. След това водата се влива във втория резервоар, където се пречиства с помощта на анаеробни или аеробни микроорганизми. При натрупване течността се оттича през свързващата тръба в третия резервоар, откъдето се изхвърля във филтрационните полета или се използва за технически нужди. При такава инженерна комуникация се препоръчва първият резервоар да се почисти, тъй като се отлагат отлагания от тиня.

You May Also Like