Етапи на обучение в автошколата

В тази глава ще анализираме как и какво се преподава в автошколата при подготовката на бъдещи шофьори. Теоретичното познаване на правилата за движение е основният и първи етап на обучение в автошколата, следващият етап е овладяването на уменията за шофиране на практика.

Учителите в автошколите трябва да имат подходяща професионална квалификация, която отговаря на изискванията на наръчниците за квалификация, професионалните стандарти.

Овладяването на шофьорските умения в автошколата става под ръководството на треньор, който е до Вас в колата, и който има със себе си:

  • документ, потвърждаващ правото на обучение;
  • свидетелство за правоуправление на МПС от съответната категория (подкатегория).

Преди да позволите на ученик от автошколата да практикува шофиране:

*внимателно проучете правилата за движение по пътищата, обозначаването на знаци, маркировки;

*специално внимание се обръща на основите на пътната безопасност, необходимостта от поддържане на определена дистанция между автомобилите, приемливо ограничение на скоростта за населени места и магистрали, при трудни метеорологични условия (на мокър асфалт, в лед, с лоша видимост и т.н.) ;

*автошколите преподават правилата за оказване на първа помощ, които може да са необходими на жертвите на злополука преди пристигането на линейка;

*в общи линии автошколите също дават представа за структурата на превозните средства;

*автошколите провеждат занятия по основи на безопасното превозване на товари и пътници, отговорност за нарушенията, извършени от извършителите.

На първия практически урок по шофиране, инструкторът от автошколата ще Ви научи как да запалите колата. Да потеглите, ще Ви запознае със същността на съединителя и спирачката, защо са необходими различните скорости.

Имайки вече представа как да стартирате двигателя на тренировъчната кола, необходимостта да гледате в страничните огледала. Огледалото за задното виждане, за какво са предназначени педалите и арматурното табло. Курсистите в автошколата започват директно да развиват шофьорски умения.

След това те преминават към практикуване на упражненията, които ще са необходими не само за успешното полагане на изпити в автошколата за права, но и ще намерят практическо приложение.

You May Also Like