Дизайн и характеристика на септичната яма

Има смисъл да се инсталират тези конструкции в случаите, когато просто няма достъп до обичайната канализационна система в Бургас и затова те са получили разпространението си извън града, на вили и селски къщи. При такива конструкции няма проблеми с отпадъчните води – всички отпадъчни води се изпращат в септичната яма, където се пречистват до приемливо ниво и отново навлизат в околната среда.

Как работи такава конструкция?

Процесът на пречистване на водата в град Бургас е доста прост.

Фекалната или битовата вода от къщата отива в септичната яма, където водата се утаява поне за един ден. и всички суспендирани частици, докато водите се движат през камерите, потъват на дъното.

в същото време септична яма за дълбоко биологично пречистване е гъсто населена с микроорганизми, сред които има анаеробни микроорганизми, които живеят в тази утайка и я превръщат в утайка за период от 6 дни до 2 месеца.

избистрените отпадъчни води се изпращат към филтърния кладенец, откъдето постепенно навлизат в почвата благодарение на дренажната мрежа.

Водата си отива, но утайката остава. От време на време също трябва да се изважда от септични ями.

Как се почистват септичните ями?

Не сте сигурни как да почистите септична яма и колко често трябва да се извършва такова действие, за да се поддържа ч истота? – Трябва да се почиства поне веднъж годишно. Но почистването на тази структура изобщо не означава необходимостта да се премахне цялата утайка оттам напълно.

Необходимо е да се оставят около 20 процента от него. Това също ще запази бактериите, които разграждат органичните вещества. Следователно ще позволи на септичната яма да работи успешно в бъдеще. Да, можете да изчистите изцяло септичната яма и да купите бактерии, за да ги заселите изкуствено. Но най -практичният подход е все още да държите част от утайката на законното й място.

You May Also Like