ВиК аварии и решения

Извънредни ВиК аварии: Ефективни решения

В настоящи дни ВиК специалистите в повечето случаи не само отстраняват ВиК авариите, теча, но напълно променят повреденият участък на остарялата тръба (обикновено и ако е изработена от стомана). Заваряването се използва само при водопроводи с голям диаметър. За други тръби се използва високотехнологичен съединител – това намалява времето, необходимо за отстраняване на аварии и повишава надеждността на обекта.

Бързи и надеждни: Отстраняване на ВиК аварии

След отстраняване на ВиК аварията цялата поточна линия трябва да се измие, а качеството на водата се проверява в лаборатория. И едва след това водоснабдяването може да бъде повторно свързано към потребителите.

По време на проливни дъждове проблемът с изтичането на вътрешно-домови дренажни системи в жилищни сгради става най-остър. Друга причина за ВиК авариите е, че жителите сами ги замърсяват, като ги запълват с битови отпадъци.

„Авариите в дъждовните канали най-често се случва по вина на самите жители, които изхвърлят различни предмети, битови или строителни отпадъци в канализацията. Най-често от това страдат жителите на горните етажи“, по думите на ВиК специалист .

Необходима ВиК помощ: Решаване на домашни дренажи

Според него всеки ден се получават повече от 100 сигнала с искане за отстраняване на аварии във вътрешнодомовите канализационни системи. Така например през последния уикенд са постъпили около 180 заявления, като в повечето случаи ВиК тръбите са били запушени с пластмасови бутилки и други основно бутилки.

Призовават се жителите да не запушват ВиК канализацията, тъй като от това зависи безпроблемната работа на дъждовната канализация. Добра инициатива е от самите жители да излизат екипи, които почистват системата, където е необходимо, сменят тръби и поставят нови мрежи на покрива, така че дъждовната вода да се стича свободно в канала.

Заявките от жителите обикновено се обработват в рамките на 24 часа от ВиК компанията, което е бърза реакция при ВиК случвания и аварии.

Ефективно използване: Избягване на претоварване

Всички ВиК мрежи се експлоатират усилено. Често се случва  при претоварване, при замърсяване на ВиК канализацията и по ред други причини, да се получават и случат ВиК аварии.

Ние сме на ваше разположение. Не чакайте – обадете се 24/7, когато имате нужда от помощ при ВиК авария. Повече информация тук.

You May Also Like