Основните функции и режими на работа на броячите на банкноти

Броячите на банкноти са предназначени за броене на пари, това е основната им функция. Но за удобна и продуктивна работа изчислителните машини са оборудвани с допълнителна функционалност. В тази статия ще разгледаме функциите, които са достъпни в почти всеки брояч на банкноти.

Опаковане, отброяване на определен брой банкноти

Тази функция на броячите на банкноти ви позволява да програмирате брояча, за да преброите желания брой бележки. След достигане на необходимата сума, гишето спира броенето, дори ако в зареждащия джоб все още има банкноти. След отстраняване на банкнотите от получаващата тава машината продължава да брои банкнотите, докато желаното количество бъде достигнато в следващия пакет или докато банкнотите в тавата за зареждане изтекат.

За да активирате функцията „опаковка“, трябва да натиснете съответния бутон. На различни модели измервателни уреди този бутон има различни имена: „Опаковка“, „Пакет“, „Партида“. След като включите режима на опаковане, трябва да зададете размера на опаковката. При различните модели това се осъществява по различни начини. Някои имат клавиши с числа от 0 до 9, като натискате тези клавиши, можете да зададете желания размер на опаковката (като правило, при такива модели не е необходимо да активирате режима на опаковане, размерът на опаковката се задава веднага след щракване върху бутоните с числа). Други модели имат клавиши със стрелки нагоре и надолу, които съответно увеличават или намаляват броя на банкнотите. В моделите на контролния панел, които имат бутони „+1“ и „+10“, желаният размер на опаковката може да бъде зададен чрез добавяне на десетки и единици с помощта на тези клавиши.

Пример: Как да настроите размера на пакет от 56 банкноти на брояч на банкноти Magner-150.

Натиснете бутона „Pack“ два пъти, за да активирате режима за избор на размера на опаковката.

Следващите кликвания върху бутона „Bundle“ избират 50 банкноти от предварително зададените стойности.

Използвайки бутона +1, натискайки го 6 пъти, задайте размера на пакета от 56 банкноти.

Ръчно или автоматично стартиране

На контролния панел на някои броячи на сметки има бутони с надпис „MAN / AUTO“ или „MAN“; тези бутони са необходими за избор на ръчен или автоматичен старт на преброяване. Ако е избран режимът за автоматично стартиране, след като поставите парите в приемната тава, броячът започва да ги чете, тъй като сензорът в приемната тава се задейства. Ако е избран „ръчен режим“, е необходимо да депозирате пари в слота за получаване и да натиснете бутона „Старт“, за да стартирате преобразуването. Този режим на работа на брояча понякога е удобен, особено когато трябва да преброите голям брой банкноти в един товар. Въпреки че, като правило, повечето потребители използват изчислителни машини в автоматичен стартов режим.

Сумиране

Тази функция ви позволява да преброите няколко пакета бележки с издаването на общата сума. Тя работи така: зареждате първия пакет от бележки в брояча, броячът преброява и издава броя на бележките в този пакет. Слагате следващия пакет в тезгяха, броячът преброява и раздава общия брой бележки в два пакета. След това броячът обобщава последващите изблици.

Изчисление

Доста рядка функция, намираща се само в няколко модела апарати за измерване на пари. Въпреки това си струва да разкажете за това, тъй като тази функция често се бърка с функцията за разпознаване на лица. Но това е само вграден калкулатор. Активирайки тази функция, можете да изберете от предварително зададените стойности стойността на желаната номинална стойност. След преброяване на банкнотите от избрания номинал се показва сумата в рубли. Броячът умножава броя на конвертираните банкноти по деноминацията, зададена от потребителя, и дава получената сумал

You May Also Like

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *